Ondersteuning

De begeleiding en ondersteuning van leerlingen neemt op de Lindenborg een belangrijke plaats in. Leerlingen worden begeleid door de docent en hun mentor. De docent zal de leerlingen zoveel mogelijk begeleiden bij het leren leren en het leren kiezen. Het gaat dan om de vakken. Hun mentor zal helpen bij persoonlijke onderwerpen. De mentor is voor de leerling en de ouders het aanspreekpunt. Hij of zij let erop of het goed gaat, de leerling zich goed voelt en goed presteert. Wanneer het nodig is kan een mentor specialisten inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld de ondersteuningsco√∂rdinator, de vertrouwenspersoon, de decaan of de zorgco√∂rdinator zijn. Maar dit kunnen ook externe deskundigen zijn die informatie geven over jeugdhulpverlening, vroegtijdige hulpverlening stimuleren, of adviseren over doorverwijzing naar begeleidende instanties.

Ondersteuning