Ouders

Goede communicatie tussen ouders/verzorgers en de school vinden wij erg belangrijk. Wij creëren daarom een open sfeer waarin u makkelijk contact met ons opneemt. Op vaste momenten in het jaar kunt u met de mentor en/of vakdocent van uw kind over zijn resultaten praten. Deze momenten vinden plaats na een tussenstand of rapport. Wilt u eerder van gedachten wisselen met de school, dan kan dat natuurlijk altijd.

Elk jaar worden er verschillende ouderavonden gehouden. De ouderavond in het begin van het schooljaar is een introductieavond, waarop u kennis kunt maken met de mentor van uw kind. Gedurende het schooljaar nodigen wij u regelmatig uit om u op de hoogte te houden over de ontwikkelingen van uw kind. Maar ook over de verschillende activiteiten in het schooljaar van uw kind.

Wij vinden het belangrijk dat ouders/ verzorgers en leerlingen meepraten over de gang van zaken op school. Dat kan in een persoonlijk gesprek of in een meer georganiseerde overlegvorm. Elke vestiging van rsg de Borgen heeft een leerlingenraad, een ouderraad en een medezeggenschapsraad.