tl/havo route

tl/havo route

tl/havo-route

Op de Borgen vinden we het belangrijk dat leerlingen zich op hun eigen manier kunnen ontwikkelen. Dakpanklassen (klassen waarin leerlingen met twee ‘aangrenzende’ leerroutes zitten) maken het mogelijk dat leerlingen kunnen ontdekken wat het beste bij hen past. De ervaring leert dat voor de meeste leerlingen een succesvolle doorstroom naar een ‘hoger’ niveau, op een goed tijdstip, zorgt voor motivatie, plezier op school en persoonlijke groei.

In de tl/havo klas volgen de leerlingen een aangepast tl-programma, zodat er in het lesprogramma ruimte wordt gemaakt om aanvullende maatwerk modules van het havo te doen. Leerlingen kunnen hierdoor met hulp en advies van hun docenten ontdekken welke opleiding het beste bij hen past. Ze kunnen verder gaan op de tl om in 4 jaar het tl diploma te behalen. Of aan het eind van de eerste of tweede klas de overstap naar het havo te maken om in 5 jaar een havo diploma te behalen. 

Ook is er de mogelijkheid om, na het behalen van het tl diploma, over te stappen naar de vierde klas van het havo. In de vierde klas van de tl wordt er in de tl/havo route in 7 vakken examen gedaan om de overstap naar het havo mogelijk te maken. Bij verschillende (kern)vakken wordt dan extra leerstof aangeboden om de aansluiting met het havo goed te laten verlopen. De leerlingen halen dan in zes jaar hun havo-diploma.

Meer informatie?
Meer weten ? Neem dan contact op met:

Daan Wüst, deelschoolleider Lindenborg
(0594)85 45 30 - d.wust@rsgdeborgen.nl

tl/havo route