Ondersteuning specialisten

Ondersteuning

We besteden op de vestiging Lindenborg veel aandacht aan de begeleiding en opvang van de leerling. De school biedt de leerling begeleiding op het gebied van de studie, bij de vakkenpakket- en beroepskeuze. Daarnaast begeleiden we leerlingen op hun weg naar volwassenheid. In het eerste leerjaar wordt in het bijzonder veel aandacht aan begeleiding besteed, omdat de leerling na de basisschool zal moeten wennen aan een nieuwe groep leeftijdsgenoten, nieuwe vakken, nieuwe docenten, een nieuw gebouw en veranderde omstandigheden. Die begeleiding bestaat uit verschillende vormen:

Mentoraat

De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en diens ouders/verzorgers en zorgt voor een goed contact tussen school, ouders/verzorgers en leerling. De mentor zorgt ervoor goed op de hoogte te zijn van de gegevens van de leerling en houdt in voorkomende gevallen ook het dossier van de leerling bij.

Keuzebegeleiding/Decanaat

Leerlingen worden begeleid door mentoren en decanen bij hun keuze voor een afdeling of vervolgopleiding. De decanen begeleiden leerlingen en ouders/verzorgers bij de keuze van een profiel en het kiezen van een vervolgopleiding na havo of vwo. De namen van de contactpersonen voor de genoemde begeleiding vindt u op de portal.

Schoolmaatschappelijk werk/Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In een wekelijks spreekuur kunnen leerlingen op de Lindenborg spreken met een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Meer informatie over inhoud en organisatie kunt u opvragen bij de ondersteuningscoördinator van de school.