Advies en plaatsing

In februari krijg je van je meester of juf een advies. Dan hoor je welk onderwijsniveau juf of meester het best bij jou vindt passen op je volgende school. Vaak is dat advies 'enkelvoudig'. Dat betekent dat juf of meester een onderwijsniveau noemt, bijvoorbeeld: vwo of havo of de theoretische leerweg (tl) van het vmbo. Het advies van juf of meester vinden wij heel belangrijk. Wij gaan ervan uit dat je juf of meester jou goed kent en weet wat jij kunt. 

Je juf of meester bespreekt je advies met een 'intaker' van de Lindenborg tijdens een 'intakegesprek'. Een 'intaker' is een docent van de Lindenborg die als taak heeft om jou te plaatsen op het niveau waar jij succesvol kunt zijn. In dat gesprek geeft jouw juf of meester natuurlijk informatie over jou, zodat wij al iets over je weten op het moment dat je bij ons op de Lindenborg komt. Dat doen we, omdat we dan al een beetje weten wat jij prettig en niet prettig vindt en hoe jij tot goede prestaties komt.

In het ‘intakegesprek’ wordt gesproken over jouw leervermogen

De gesprekken vinden plaats in april, mei en juni. Vervolgens plaatst de 'intaker' jou in de klas waar jij waarschijnlijk het beste past.