Tegemoetkoming schoolkosten

Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds verstrekt tegemoetkomingen in de schoolkosten en/ of de direct daarmee samenhangende reiskosten aan inwoners van de provincie Groningen met een gezinsinkomen dat iets boven het bijstandsniveau ligt. Of u hiervoor in aanmerking komt, kun u navragen bij het secretariaat van de stichting, telefoonnummer (050) 316 43 21 of via www.studiefondsgroningen.nl.

Stichting Leergeld

De Stichting Leergeld vergoedt kosten die niet of maar gedeeltelijk worden vergoed door een voorliggende voorziening voor: school (schoolbenodigdheden, kamp, excursies), sportclub, vereniging, kunstzinnige vorming. De Stichting Leergeld verwijst in eerste instantie naar wettelijk voorliggende voorzieningen, indien aanwezig en helpt bij het invullen van de benodigde formulieren. Daarnaast biedt de stichting ook zelf hulp in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening. De Stichting Leergeld is een landelijke stichting, die werkzaam is in meerdere regio’s. Meer informatie kunt u vinden op www.leergeld.nl.

Stichting Studiefonds Kloosterhuis

Het Studiefonds H.E. Kloosterhuis geeft financiële steun om leerlingen en oud-leerlingen van de Lindenborg en Nijeborg in staat te stellen om hun diploma te halen of om een studie te volgen aan een Nederlandse of buitenlandse onderwijsinstelling. Meer informatie kunt u krijgen bij de schoolleiding.