Ondersteuningsvormen

De Lindenborg beschikt over een ondersteuningsteam (OT). In het OT zitten interne en externe deskundigen die informatie geven over jeugdhulpverlening, vroegtijdige hulpverlening stimuleren, of adviseren over doorverwijzing naar begeleidende instanties. De ondersteuningscoördinator kan een leerling inbrengen in het OT na en in overleg met ouders.