Traject Op Maat (hb-stroom+structuurklas)

Begaafdheid Profielschool

Sinds het schooljaar 2023-2024 is rsg de Borgen een begaafdheidsprofielschool. Begaafdheidsprofielscholen creëren een passende onderwijsomgeving voor meerbegaafde leerlingen. Dit wordt op twee manieren vormgegeven: binnen het reguliere onderwijs en binnen de TOM-groepen.

Binnen het reguliere onderwijs kan gekeken worden naar aanpassingen op leerlingniveau binnen het bestaande programma. Hierbij kan gedacht worden aan compacten van de lesstof. Bovendien wordt er verrijking geboden binnen het LindeTraject, waarbij leerlingen met uitdagende projecten aan de slag kunnen, in contact komen met peers en extra begeleiding krijgen op het gebied van executieve functies. 

Voltijds Hoogbegaafdheidsonderwijs/Structuurgroep

Om tegemoet te komen aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, heeft rsg de Borgen in Leek de zogenoemde Traject-Op-Maat (TOM)-groepen. Deze TOM-groepen zijn gericht op twee verschillende doelgroepen: leerlingen voor Voltijds Hoogbegaafdheidsonderwijs en leerlingen voor de Structuurgroep. Beide groepen worden hieronder beschreven.

Voor leerlingen die behoefte hebben aan meer onderwijs op maat, zijn er de TOM-VHB-groepen. De leerlingen krijgen in deze groepen meer projectmatig onderwijs. Het onderwijs vindt plaats op een 'eigen'  onderwijsplein, waarbij er ruimte is om zichzelf te zijn, te kiezen, talenten te ontwikkelen en zelfstandiger te worden. Samen met hun vaste mentor stippelen de leerlingen een passende onderwijsroute uit, waarbij er vakoverstijgend gewerkt wordt in verschillende thema’s. Hierdoor kunnen zij op hun eigen niveau en in hun eigen tempo werken. Er is binnen TOM-VHB veel aandacht voor het ontwikkelen van de executieve functies en schoolse vaardigheden, zodat leerlingen na het driejarige traject verder kunnen in een voor hen passende onderwijsroute.

Het uitgangspunt van de Structuurgroep TOM-S is om onderwijs te bieden aan leerlingen met internaliserende problematiek, zoals ASS en/of angstproblematiek in een veilige en beschermde omgeving. Dit betekent dat  leerlingen het reguliere onderwijsprogramma volgen, maar dit in een vast lokaal doen. De docenten komen naar de Structuurgroep toe voor instructie. Er zit een vaste mentor op de groep, die tijdens alle lessen aanwezig is en de leerlingen in de groep coacht bij het maken van hun schoolopdrachten. Door iets minder lesmomenten met de vakdocent in het rooster en iets meer mentormomenten, heeft de leerling tijdens schooltijd de tijd om te werken aan de huiswerkopdrachten en te leren voor de toetsen. Daardoor blijft het werk dat de leerling thuis moet doen beperkt. Op deze wijze wordt er voor de leerling structuur en duidelijkheid geboden. Bovendien ondersteunt de mentor de leerling bij het ontwikkelen van executieve functies.

De TOM-S-groep is een traject van maximaal drie jaar, waarbij na elke periode geëvalueerd wordt of een stap naar de reguliere groepen haalbaar is. TOM-S is er voor de niveaus tl, havo en vwo.

Verder kijken dan de IQ-grens

rsg de Borgen wil verder kijken dan de IQ-grens van 130 en aandacht besteden aan de specifieke ondersteunings- en onderwijsbehoeften van leerlingen. Het is namelijk een misvatting dat hoogbegaafde leerlingen altijd goed presteren en het zonder begeleiding wel redden. Om deze reden kijken wij binnen rsg de Borgen naar de zijnskenmerken die passend zijn bij hoogbegaafde leerlingen, opgesteld door Tessa Kieboom, en de zes profielen van hoogbegaafde leerlingen, zoals beschreven door Betts & Neihart. 

Belangstelling?

Belangstellende ouders kunnen hun interesse aangeven door een mail te sturen naar:
 tom.leek@rsgdeborgen.nl. Vanuit school wordt dan een kennismakingsgesprek gepland.

Aanmelden en intake

Er is een intakeprocedure voor de Traject-Op-Maat groepen:

Aanmeldingen die uiterlijk 15 maart binnen zijn, zullen eerst allemaal bij het aannameteam in behandeling worden genomen. Aanmeldingen ná 15 maart zullen in volgorde van binnenkomst (ontvangst van alle documenten) in behandeling worden genomen. Indien er op 15 maart voor komend schooljaar meer aanmeldingen zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, dan is de toelating door middel van loting bij en door een notaris van toepassing.