HB-Stroom (Traject Op Maat)

Begaafdheid Profielschool

Sinds september 2020 is rsg de Borgen aspirant

begaafdheid profielschool

Begaafdheid profielscholen creëren een passende onderwijsomgeving voor hoogbegaafde leerlingen. Op de Lindenborg starten we in het schooljaar met de HB-stroom. Een groep voor hoogbegaafde leerlingen, die die baat hebben bij onderwijs op maat. 

Passend en inspirerend

Een passende en inspirerende omgeving, waarbij ruimte is voor leerlingen om zichzelf te zijn, te kiezen, talenten te ontwikkelen en zelfstandiger te worden. Een omgeving waarin je in het eerste jaar een vaste mentor/docent hebt om samen je onderwijs-pad mee uit te stippelen.

We laten de leerlingen per vakgebied werken op eigen niveau en in eigen tempo. Zo zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Daarbij besteden we veel aandacht aan plannen en reflecteren.  

Verder kijken dan de IQ-grens

rsg de Borgen wil verder kijken dan de IQ-grens van 130 en aandacht besteden aan de specifieke ondersteunings- en onderwijsbehoeften van leerlingen. Het is namelijk een misvatting dat hoogbegaafde leerlingen altijd goed presteren en het zonder begeleiding wel redden. Een coachende mentor en docenten die de leerling goed kennen, zijn enorm belangrijk.

Belangstelling

Belangstellende ouders kunnen hun interesse aangeven bij school door een mail te sturen naar hb-onderwijs@rsgdeborgen.nl. Zij worden dan op de hoogte gehouden over de voortgang van de ontwikkelingen.   

Aanmelden en intake

Aanmelden voor de HB-stroom op de Lindenborg is mogelijk voor het nieuwe schooljaar. De intake-procedure in het kort: